สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2554
สถิติใหม่ รวม 38 คน     ประกาศผลวันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555                
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล
1 3132 ดญ. นันทภัค กัลยาณคุณ
2 3206 ดช. อชิฏะ วงศ์วิเชียร
3 3223 ดญ. ณิชารีย์ เชาวนะปัญจะ
4 3304 ดญ. เบญญาภา ตรีลักษณวรรณ
5 3309 ดช. ณพล อัตถากร
6 3318 ดญ. นันทนัช สุวรรณบดินทร์
7 3320 ดญ. ณฐมน กตัญญูกุล
8 3324 ดช. ชนม์นิธิศ ชินาพิสุทธิ์
9 3406 ดช. กันต์ธีภพ จังวิบูลย์ศิลป์
10 3416 ดญ. ภัทรนรี สุวพิศ
11 3428 ดญ. ประณิตา อินทรสุวรรณ
12 3432 ดญ. ณัฐวลัญช์ ฉัตรเจริญมงคล
13 3510 ดช. ปริญญ์ เลาหวิรภาพ
14 3511 ดช. ปราณ เลาหวิรภาพ
15 3519 ดช. บรมคุณ หลาบหนองแสง
16 3534 ดช. ปัณณทัต อิศรภักดี
17 3622 ดช. ณภัทร พัฒนาวานิชย์
18 3631 ดญ. สุภัสสรา ธีระเกียรติกำจร
19 3701 ดญ. ณภัทร อังคณาโสภิต
20 3707 ดช. วรานนท์ ต่อกิจไพศาล
21 3721 ดญ. ปภาดา สุขสุเสียง
22 3727 ดญ. เกล้าวิภา เศวตะทัต
23 3729 ดญ. กันยาวัชร มีสารภี
24 3808 ดช. นพรุจ  สอดศรี
25 3816 ดญ. รินรดา ติวะนันทกร
26 3817 ดญ. ชวิศา เห่งสกุล
27 3836 ดช.สิรวุฒิ กิจธารทอง
28 3903 ดช. อภิมุข อภิวัฒน์ชัชวาลย์
29 3904 ดช. ธนกฤต มณีรัตนาพร
30 3906 ดช. ศุขภวิชณ์ กฤชศุภากรณ์
31 3918 ดช. ปัณณวิชญ์ ศิริวิโรจนกุล
32 3922 ดช.  กฤติเดช อุนคานนท์
33 3928 ดญ. มาติกา พิรัญพฤกษ์
34 3930 ดช. วรทัต ศิริธรรม
35 3002 ดช. นฤทธิ์ สุรการ
36 3005 ดช. อิงคพันธุ์ สุวรรณ
37 3017 ดช. พล พิทักษ์กิจนุกูร
38 3038 ดญ. ปริยากร จารุประวิทย์
       
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2554
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล
1 3333 ดช. ฐาน มีลาภอุดมชัย
2 3102 ดช. อภิวัชร์ เทพมงคล
3 3705 ดช. จิรัฏ สร้อยทอง
4 3726 ดช. กรมิษฐ์ เทพมงคล
5 3235 ดญ. ปารณีย์ เทพมงคล
6 3326 ดช. กีรติกร สมุทรนาวิน
7 3125 ดช. อารยะ สงวนสัตย์
8 3311 ดญ. ณิชชาอร สุรศักดิ์ศรีสกุล
9 3813 ดญ. อาคิรา สายทุ้ม
10 3910 ดญ. จิณณ์ บูรพาชีพ
11 3804 ดช. ณัฐวรรธ ผิรังคะเปาระ
12 3014 ดญ. อิสรีย์ สงวนทรัพย์

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564
นักเรียนจากอนุบาลแสงโสม สอบได้ 52 คน 
จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

ผลการจับสลากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2566 ได้ 30 คน


ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ


 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563) เต็มแล้ว รับสำรอง

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564) 

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2568
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2569
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2570
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2566-15 ธ.ค. 2567)

   


   

ระเบียบการและจองออนไลน์

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

(เข้าชมโรงเรียนกรุณาใส่หน้ากากอนามัย)

เปิดซัมเมอร์ 25 กันยายน - 27 ตุลาคม 2566 

เปิดเทอมปลาย วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

คุณครู พนักงาน และนักเรียนตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทุกคนใส่หน้ากาก 100% คุณครูและพนักงานทุกคนของโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png3.png2.png9.png0.png
วันนี้1030
อาทิตย์นี้6376
เดือนนี้32897
รวม473290

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน