-เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ที่สัมมากรเหลือที่เพียงเล็กน้อย ส่วนที่ประชาชื่นเต็มแล้วค่ะ) 

 

- เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

- เปิดเรียนภาคซัมเมอร์ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา