ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ในปีการศึกษา 2557 ประกาศผลวันที่ 29 มีนาคม 2558

สอบได้ทั้งหมด 52 คน จากนักเรียนที่ไปสอบประมาณ 110 คน ซึ่งเป็นสถิติใหม่

 

-เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ที่สัมมากรเหลือที่เพียงเล็กน้อย ส่วนที่ประชาชื่นเต็มแล้วค่ะ) 

 

- เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

- เปิดเรียนภาคซัมเมอร์ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

 

- เปิดเรียนภาคต้น นร.ใหม่ วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558  และนร.เก่าหรือนร.ที่มาซัมเมอร์แล้ว วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558

ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา