ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 นี้ คณะผู้บริหาร คณะคุณครูและพนักงาน โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ 

 

 

-เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ที่สัมมากรเหลือที่เพียงเล็กน้อย ส่วนที่ประชาชื่นเต็มแล้วค่ะ) 

 

- เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

- เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 - 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

- พิธีการรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ MCC Hall The Mall

ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา