-เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ที่สัมมากรเหลือที่เพียงเล็กน้อย ส่วนที่ประชาชื่นเต็มแล้วค่ะ) 

 

- เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

- เปิดเรียนภาคซัมเมอร์ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

 

 

- วันจันทร์ที่ 2 - วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 อนุบาลแสงโสม (ประชาชื่น)  รับชุดนักเรียน

 

- วันพฤหัสบดีที่ 5  มีนาคม 2558 นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)  รับชุดนักเรียน  

ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา