-เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (เหลือที่เพียงเล็กน้อย) 

 

- เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

- เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 - 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

- นิทรรศการโครงงาน เริ่ม 30 ตุลาคม 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญท่านผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกับบุตรหลานที่โรงเรียนค่ะ (วันและเวลาของแต่ละห้องตามจดหมายแจ้ง)

- สอบประเมินผลครั้งที่ 2   ชั้นอนุบาล 1 สอบประเมินผลวันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

  ชั้นอนุบาล 2 - อนุบาล 3 สอบประเมินผลวันพุธที่ 26 - วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา