ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ในปีการศึกษา 2557 ประกาศผลวันที่ 29 มีนาคม 2558

สอบได้ทั้งหมด 52 คน จากนักเรียนที่ไปสอบประมาณ 110 คน ซึ่งเป็นสถิติใหม่

 

- เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา