-เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (เหลือที่เพียงเล็กน้อย) 

 

- เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

 

 - เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

 

- เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 - 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

- งานแสดงประจำปีของนักเรียน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ณ MCC Hall The Mall

ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา