มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program มี Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564

 

นักเรียนจากอนุบาลแสงโสมสอบได้ 52 คน จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

 

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

....................................................

 

ที่เรียนปีการศึกษา 2564 เต็มแล้ว ปิดรับสำรอง 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2565 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2561-15 ธ.ค. 2562)

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566 ( นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563)

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567 ( นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564)

 

รับระเบียบการ และจอง Online 

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-15:00 น.

 

และวันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน - วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 ธุรการหยุดช่วงสงกรานต์

 

ธุรการเปิดทำการ วันศุกร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

 

เลื่อนเปิดซัมเมอร์เป็นวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

 

รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา