มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร มี Intensive English Program ครูประจำชั้นเป็น Native English-Speaking Teacher ที่อนุบาลแสงโสม ประชาชื่น / อนุบาล 3 ภาษา –ไทย–อังกฤษ–จีน / มีระดับ PRE-Kindergarten (PRE-K) Mini English Program  ที่อนุบาลแสงโสม สัมมากร

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลวันที่ 11 มิถุนายน 2563

 

นักเรียนจากอนุบาลแสงโสมสอบได้ 48 คน จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 200 คน

 

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

....................................................

 

ที่เรียนปีการศึกษา 2564 เต็มแล้ว ปิดรับสำรอง 

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2565 (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2561-15 ธ.ค. 2562)

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566 ( นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563)

 

เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567 ( นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564)

 

รับระเบียบการ และจอง Online 

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-15:00 น.

 

และวันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น.

 

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563 ธุรการปิดทำการค่ะ

 

รักลูกพาชมอนุบาลแสงโสม
ปฏิทินไดอารี่
รับสมัครนักเรียน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา