สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2555
สถิติใหม่ รวม 44 คน     ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556               
ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล
1 3111 ดช. สิทธา ศรีรัตนพงษ์
2 3127 ดช. ชยน อาวะกุล
3 3129 ดช. กานต์ สุขสุวรรณ
4 3202 ดช. พงศ์ รังสิพราหมณกุล
5 3216 ดช. ณัฐวินท์ อรรคอดุลย์
6 3222 ดช. ภัทรวัตร์ สุวรรณะบุณย์
7 3224 ดช. ธิติพันธ์ ประสิทธิ์พรกุล
8 3237 ดช. อัฐธวัฒน์ เกียรติระบิล
9 3301 ดช. ภูวิศ กุศลาศัย
10 3309 ดช. ณธรรม เทวาสะโณ
11 3311 ดญ. พัชร์พิชา เลิศวิสิฐพล
12 3312 ดญ. ณพฏวรรณ อ่อนพูล
13 3313 ดช. ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
14 3317 ดช. ชยกร วรรธนะปกรณ์
15 3320 ดช. นิสสรณ์ ภาษิต
16 3327 ดญ. ธันยาภัทร์ ยอดตาคำ
17 3332 ดญ. ภัทร์นภันต์ ขันธวิทย์
18 3333 ดญ. ปัญญ์ สุวรรณ
19 3334 ดช. สมปรารถน์ สุรทานต์นนท์
20 3335 ดช. ปัญญวรรธน์ สมทวิวัฒนกุล
21 3417 ดญ. กัณตาภัทร มีกุศล
22 3418 ดช. คัณชนะ งามลักษมีแข
23 3424 ดช. ชยางกูร กล่อมธง
24 3432 ดช. ชนัดพล จันทร์นก
25 3502 ดญ. ณัฐปภัสร์ กิติกุล
26 3516 ดญ. กัลยกร ภิญโญภัสสร
27 3520 ดญ. ธีรยา งามพัฒนพงศ์ชัย
28 3525 ดญ. ณัฐฐาพร กอวรกุล
29 3526 ดญ. ณัฐณิชา กอวรกุล
30 3530 ดช. รุจิภาส นราเขมอนันต์
31 3619 ดญ. ชนิดาภา อมรรุจิ
32 2124 ดช. วรปรัชญ์ อิทธินันทวีระชัย
อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)
33 3803 ดญ. เพชรชมพู  เพียราธิสิทธิ์
34 3806 ดช. ปัณณธร  คงดี
35 3812 ดช. จักรพงศ์  สวัสดิ์บุรี
36 3813 ดญ. นภาภัทร  สวัสดิ์บุรี
37 3816 ดช. วิสิฐ  เด่นโกวิทกิจ
38 3829 ดญ. รติมา  รุ่งสยาม
39 3831 ดช. เย็นศิระ  คชวงษ์
40 3931 ดช. กวิน  วิริยะประภานนท์
41 3003 ดช. กษิดิศ  วายุภักตร์
42 3015 ดช. สมัชญ์  ตีระพิพัฒนกุล
43 3021 ดญ. ณิชา  ติยวัฒนาโรจน์
44 3022 ดญ. ภัทริณี  รัตนราศรี
       
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2556
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล
1 3203 ดญ. พิชญาภา ใจอิ่มสิน
2 3325 ดญ. ณัฎฐณิชา เหรียญบริสุทธิ์
3 3314 ดญ. มุทิตา เกตุแก้ว
4 3328 ดช. ศิรสิทธิ์ จิวะพงศ์
5 3917 ดญ. ปังหวาน ผลพิรุฬห์
6 3921 ดญ. สิริชุดา ทะสังขา
       
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ปีการศึกษา2556
ลำดับ ห้อง ชื่อ - นามสกุล
1 2113 ดช. ธรณ์ธันย์ โรจน์วิรุฬห์
2 2211 ดญ. วธันธร พุทธฤดีสุข
3 2233 ดญ. กัญญานัฐ หรรษคุณาฒัย
4 2306 ดช. จิรทีปต์ มหาสุวีระชัย
5 2330 ดญ. พัชราภา พงษ์ไพเชฐ
6 2822 ดช. ภีม   รุ่งพรหม
7 2906 ดญ. ณัฐกฤตา   คล้ายจันทอง 
8 2026 ดช. ธฤษณัช วรรณะพาหุ

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564
นักเรียนจากอนุบาลแสงโสม สอบได้ 52 คน 
จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

ผลการจับสลากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2566 ได้ 30 คน


ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ


 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563) เต็มแล้ว รับสำรอง

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564) 

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2568
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2569
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2570
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2566-15 ธ.ค. 2567)

   


   

ระเบียบการและจองออนไลน์

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

(เข้าชมโรงเรียนกรุณาใส่หน้ากากอนามัย)

เปิดซัมเมอร์ 25 กันยายน - 27 ตุลาคม 2566 

เปิดเทอมปลาย วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

คุณครู พนักงาน และนักเรียนตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทุกคนใส่หน้ากาก 100% คุณครูและพนักงานทุกคนของโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png3.png3.png2.png3.png
วันนี้1063
อาทิตย์นี้6409
เดือนนี้32930
รวม473323

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน