สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2559

 รวม 52 คน (สถิติใหม่) จากนักเรียนที่ไปสอบ 230 คน

ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3102

เด็กหญิง

สุธิมา

ศรีรัตนพงษ์

ตูน

2

3117

เด็กหญิง

พราว

เพ็ชรสมบัติ

พราว

3

3201

เด็กชาย

กัลย์ณฐณ์

สายสุวรรณ

อิมเมช

4

3204

เด็กหญิง

พรชนิตว์

บางเลา

อุ๊งอิ๊ง

5

3212

เด็กหญิง

พิชฌาภัช

บัวเพชร

มินนี่

6

3219

เด็กชาย

ภูดิศ

พัฒนาวานิชย์

ไตตั้น

7

3231

เด็กหญิง

ณรัฐกัญจน์

เกียรติระบิล

แบม

8

3302

เด็กหญิง

พิณณ์ณัฐกา

สี่ศิลปชัย

พิณ

9

3303

เด็กชาย

ชวิศ

รัตนเจริญ

ปราบ

10

3304

เด็กหญิง

อิงฟ้า

ธนาเลขะพัฒน์

เฟิง

11

3314

เด็กชาย

วิรชัช

ทัศศรี

หาญ

12

3320

เด็กชาย

ปรินทร์

สุวรรณ

ปิงปิง

13

3323

เด็กหญิง

รินรดา

อัศวเลิศกมล

จินนี่

14

3329

เด็กหญิง

นิษฐกานต์

ทวีรัตนศิลป์

เจเล่

15

3330

เด็กหญิง

ปวริศา

ปรีสำเนียง

ไข่มุก

16

3332

เด็กหญิง

ณฐมน

สุขสุลาภ

มิน

17

3333

เด็กหญิง

กัญญาภัทร

มีกุศล

พริม

18

3336

เด็กหญิง

ณภสสร

กุลวานิช

เจด้า

19

3402

เด็กชาย

อัครินทร์

ปัทมดิลก

ปันปัน

20

3406

เด็กชาย

กฤตภาส

เหยือกเงิน

เหนือ

21

3409

เด็กหญิง

วรกัญญา

กมลพรวิจิตร

สายรุ้ง

22

3413

เด็กหญิง

กัญณภัทร

แม้นสมุทร

เอแคลร์

23

3419

เด็กชาย

กันตพัฒน์

สุริยาศศิน

ที

24

3421

เด็กหญิง

ณัฐธิดา

อัครชนียากร

น้ำหนึ่ง

25

3425

เด็กชาย

นินท์

จันทราช

คุนดุน

26

3428

เด็กหญิง

ณัฐธยาน์

เหล่าชวลิตกุล

ทอรุ้ง

27

3501

เด็กหญิง

นีรภา

แก้วศรีงาม

นีม

28

3502

เด็กหญิง

พิมรดา

วิเชียรแสน

พั้นช์

29

3504

เด็กชาย

โชติวิช

วิเชียรโชติ

จอม

30

3532

เด็กหญิง

วรพิชชา

ทองแก้ว

กีวี

31

3614

เด็กหญิง

ฐิตารีย์

ผดุงเกียรติวัฒนา

มิวส์

32

3627

เด็กชาย

ณฤทธ

ปั้นงา

นิวตั้น

33

3712

เด็กหญิง

ณัฎณิชา

คลังทอง

ปัณณ์ปัณณ์

34

3725

เด็กชาย

ปุณณ์

สินธุเชาวน์

ปุน

35

3730

เด็กหญิง

อาทิตติยา

อัคราสรณีย์

เพลิน

36

3736

เด็กหญิง

ศุภิสรา

ฟองสมุทร

พอใจ

37

3805

เด็กหญิง

ปรีดิ์เปรม

ธัชแก้วกรพินธุ์

ข้าวหอม

38

3814

เด็กชาย

มิ่งมงคล

สัมฤทธิ์

นะโม

39

3818

เด็กชาย

ธนกฤต

บุญเรือง

จ๊อบส์

40

3828

เด็กหญิง

สุภัคชญา

จงใจ

ตุลย์

41

3830

เด็กชาย

พงศ์ฤทธิ์

พงส์เผ่าทอง

พี่พอร์ช

อนุบาลแสงโสม (สัมมากร)

42

3801

เด็กชาย

ฐานันท์

ยิ้มเลิศลักษณ์

น้ำซุป

43

3817

เด็กหญิง

เนรัญชรา

เกตุเอี่ยม

ข้าวหอม

44

3828

เด็กหญิง

อิสรีย์ 

ตัณฑ์ไพโรจน์

เอเต้

45

3834

เด็กหญิง

ณัฐธิกานต์ 

สุยพงษ์พันธ์

พราวด์

46

3907

เด็กหญิง

ปริยากร

ธรรมรักษ์

ธีด้า

47

3908

เด็กหญิง

จันทร์จำรัส

ฉัตรตะวัน

จันทร์เจ้า

48

3929

เด็กหญิง

ไพรัลยา

ชินวิรัตน์ชัย

รันยา

49

3004

เด็กหญิง

อรรัมภา

คู่มณี

ไอติม

50

3020

เด็กหญิง

รัตน์ธิดา 

จุลเนตร

เนย

51

3024

เด็กชาย

ภูริช

เงินแสงสรวย

ภูผา

52

3028

เด็กชาย

ณัฏฐพัฒน์

จุลพันธ์

ปันปัน

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2559 (International Program) / โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีการศึกษา2559

(International Program)

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

2120

เด็กหญิง

นลิญา

ตั้งเทียนชัยชนะ

อัยย์อุ่น

2

2121

เด็กหญิง

นลิศา

ตั้งเทียนชัยชนะ

อิงอุ่น

3

2126

เด็กหญิง

จิรัฏฐญา

จิรโรจน์วงษ์

มิณ

4

2338

เด็กหญิง

ชินา

ศาสตรวาหา

ชินา

           

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2559

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

3202

เด็กหญิง

รัชญ์สิภา

พวงเงิน

โบนัส

2

3234

เด็กชาย

ปภังกร

ช่อวิเชียร

เอเจ

3

3305

เด็กหญิง

ภรีม

ไชยกำเนิด

ภรีม

4

3311

เด็กชาย

ณพุทธ

ตันติพจน์

เจตน์

5

3317

เด็กหญิง

ปารดา

ยาตะพงศ์

พราว

6

อป.3822

เด็กหญิง

สิริอนันต์

สุวรรณวงษ์

น้ำมนต์

           

รายชื่อนักเรียนสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปีการศึกษา2559

ลำดับ

ห้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

1

2111

เด็กชาย

พิชญุตม์

ลิ่มศิวะวงศ์

เฟิร์ส

2

2208

เด็กชาย

ปัณณทัต

อิฐงาม

ปัน

3

2209

เด็กหญิง

ณัชชา

คูสุวรรณ์

บิว

4

2210

เด็กหญิง

กัญญ์พิดา

เอี่ยมบริบูรณ์

เกรซ

5

2301

เด็กหญิง

ชญาดา

ณ ป้อมเพชร

ญาญ่า

6

2324

เด็กหญิง

วรรณณิศา

เกียรติแสงศิลป์

เกรซ

7

3236

เด็กหญิง

ฟาริดา

อมาตยกุล

เฟย์ฟา

8

3803

เด็กหญิง

พิมพ์พิชชา

รักษาเกียรติศักดิ์

แพม

9

อป.2805

เด็กชาย

ษมกร

ชำนาญกิจโกศล

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

ผลสอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2564
นักเรียนจากอนุบาลแสงโสม สอบได้ 52 คน 
จากนักเรียนอนุบาลแสงโสมที่ไปสอบ 198 คน

ผลการจับสลากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลวันที่ 6 มีนาคม 2566 ได้ 30 คน


ขอแสดงความยินดีแด่นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ


 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2566
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2562-15 ธ.ค. 2563) เต็มแล้ว รับสำรอง

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2567
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2563-15 ธ.ค. 2564) 

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2568
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2564-15 ธ.ค. 2565)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2569
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2565-15 ธ.ค. 2566)

 • เปิดรับลงทะเบียนจองที่เรียนปีการศึกษา 2570
  (นร.เกิด 15 ธ.ค. 2566-15 ธ.ค. 2567)

   


   

ระเบียบการและจองออนไลน์

เปิดให้ชมโรงเรียนและลงทะเบียนจองที่เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00-16:00 น. 

(เข้าชมโรงเรียนกรุณาใส่หน้ากากอนามัย)

เปิดซัมเมอร์ 25 กันยายน - 27 ตุลาคม 2566 

เปิดเทอมปลาย วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

คุณครู พนักงาน และนักเรียนตรวจ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทุกคนใส่หน้ากาก 100% คุณครูและพนักงานทุกคนของโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png3.png5.png4.png8.png
วันนี้211
อาทิตย์นี้6634
เดือนนี้33155
รวม473548

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน