สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

แผนที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนอุนบาลแสงโสม

เลขที่ 6 ซอย ประชาชื่น 32 ถนน ประชาชื่น เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย

 

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 02-585-6433 , 02-585-5316