สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

เราเชื่อว่า "การเล่นเป็นการเปิดสมอ" ดังนั้นจึงจัดให้นักเรียนได้ออกกำลังทุกวัน เช่น Playground / Playroom / Play on the lawn / Physical Education / Swimming ห้อง Playroom เป็นห้องนุ่มนิ่ม ปลอดภัย มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบที่นักเรียนชื่นชอบ นักเรียนเล่นอย่างสนุกสนานมาก และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่น ห้องนี้มีการเช็ดฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกเช้า และมีการอบโอโซนฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาลทุกคืน

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70%นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดี