สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดสอนว่ายน้ำตามตารางสอน สอนโดยครูผู้หญิง 2 คน จบการศึกษาทางพลศึกษาโดยตรง สระว่ายน้ำระบบเกลือ และปรับอุณหภูมิเป็นน้ำอุ่น สระลึกเพียง 40 เซนติเมตร และจัดเตรียมชูชีพแขนให้นักเรียนทุกคนใส่ มีความปลอดภัยสูง มีรั้วรอบขอบชิด มีครูดูแลบนสระ 1 คน นักเรียนลงว่ายน้ำครั้งละครึ่งห้อง เมื่อว่ายน้ำเสร็จมีการอาบน้ำอุ่น สระผม เป่าผมให้เรียนร้อยค่ะ