สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียน Cooking บูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Learn English with fun activities ในเมนู “ขนมปังหน้าหมู” หรือ “Fried Bread with Minced Pork”ที่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ทำในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567นี้ นักเรียนได้รู้จักส่วนผสม ได้หั่นขนมปัง และหั่นแครอทต้มเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ  ได้ตักหน้าหมูลงบนขนมปัง  และได้รับประทานฝีมือของตนเอง

โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Learning Center & Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ

Intensive English Programมี Native English-Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับคุณครูไทย มีคุณครูผู้ช่วยไทยอีก 2 ท่าน และเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 70%