สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Chinese นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามตารางสอน โดยได้เรียนรู้คำศัพท์หมวดต่างๆ และร้องเพลงภาษาจีน พร้อมเต้นอย่างสนุกสนาน