สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียนCooking บูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Learn English with fun activities ในเมนู “Deep Fried Sweet Potato Ball”หรือ ไข่นกกระทาทอดกรอบที่นักเรียนชั้นอนุบาล 2ได้ทำในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567 นี้ นักเรียนได้รู้จักผสมส่วนผสม ได้แก่ แป้ง มัน เกลือ น้ำตาล ได้บดมัน และ ได้ปั้นแป้งเป็นลูกบอล   และได้รับประทานฝีมือของตนเอง

โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Learning Center & Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ