สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียน Cooking บูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Learn English with fun activities ในเมนู “Stir Fried Lotus Stems With Egg หรือ สายบัวผัดไข่” ที่นักเรียนชั้นอนุบาล 1ได้ทำในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567 นี้ นักเรียนได้หั่นสายบัวเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ เมื่อประกอบอาหารเสร็จ นักเรียนทุกคนได้รับประทานlสายบัวผักไข่ฝีมือของตนเอง โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Learning Center & Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ