สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคุณครูและพนักงานจึงจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรทุกคนซึ่งมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ปอด โดยในปีการศึกษา 2567 จัดชึ้นในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น อำนวยความสะดวกมาตรวจที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสม