สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ในเทศกาลสงกรานต์วันที่ 11 เมษายน 2567 ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้จัดให้นักเรียนสรงน้ำพระ และเล่นการละเล่นไทยเพื่อให้รู้จักประเพณีไทย เช่น เล่นขี่ม้าก้านกล้วย รีรีข้าวสาร งูกินหาง มอญซ่อนผ้า และชักเย่อ นักเรียนสนุกสนานมากค่ะ