สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียน Cooking บูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Learn English with fun activities ในเมนู  “ผักชุบแป้งทอด” หรือ “Vegetable Deep Fried” เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานเรื่อง "ผัก" ที่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้ทำในช่วงซัมเมอร์ เมษายน 2567 นี้ นักเรียนได้หั่นฟักทอง แครอท และผักบุ้งเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือ นำผักชุบแป้ง และได้รับประทานฝีมือของตนเอง โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Learning Center & Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ

Intensive English Programมี Native English-Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับคุณครูไทย มีคุณครูผู้ช่วยไทยอีก 2 ท่าน และเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 70%