สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Project Approach “Weather” activity ”Measuring Wind Speed“ Making an Instrument “Anemometers”, Experiment  IEP K.3 โครงงานเรื่อง ภูมิอากาศกิจกรรม ประดิษฐ์เครื่องวัดความแรงลม นักเรียนได้รู้จักวิธีประดิษฐ์เครื่องวัดความแรงของลมแบบง่ายๆ และทดลองวัดความแรงของลมด้วยตนเอง นักเรียนได้ความรู้และสนุกสนานมากค่ะ

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี