สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

Project Approach “Weather” activity ”Wonderful Windsocks“ Arts & Crafts IEP K.3 โครงงานเรื่อง ภูมิอากาศกิจกรรม ว่าวมหัศจรรย์ นักเรียนได้ประดิษฐ์ว่าว วาดลวดลายตามความคิดสร้างสรรค์ และทดลองเล่นว่าวกับแรงลม

 

IEP มี Native English Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้น และสอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% นักเรียนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี