สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลินสำหรับในซัมเมอร์นี้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ทำโครงงานเรื่อง“ภุมิอากาศ” หรือ“Weather” นักเรียนได้ทำกิจกรรมและการทดลองต่างๆแบบบูรณาการ กิจกรรมการระเหยมหัศจรรย์  ในศูนย์กลางของพายุเฮอร์ริเคน ลักษณะของเกล็ดหิมะ  ลูกเห็บเดินทางอย่างไร  สร้างเครื่องหาทิศทางลมด้วยตนเอง  สร้างเครื่องวัดความเร็วของลมด้วยตนเอง  ประดิษฐ์ว่าวมหัศจรรย์  พายุทอร์นาโดในขวด โดยมีใบงานหรือประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สอดคล้องกัน นักเรียนสังเกตและทำการทดลองต่างๆอย่างสนุกสนานและทำให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์