สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

บรรยากาศโรงเรียนอนุบาลแสงโสมเปิดเทอมซัมเมอร์วันแรก 18 มีนาคม 2567 สำหรับน้องอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 วันแรกเลิกเรียน 10.00 น. เพื่อให้นักเรียนปรับตัว คุณครูจัดกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อให้นักเรียนเพลิดเพลิน มีความสุขกับการมาโรงเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย เช่น การเล่นห้องหนูน้อยพาเพลินหรือห้องนุ่มนิ่ม  การเรียนดนตรีโคไดร้องเพลง เต้นประกอบเพลง  การเรียน Conversation กับครูต่างชาติ เล่นกอล์ฟ ขับรถขาไส และการเล่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ในห้อง IEP นักเรียนได้ทำความคุ้นเคยกับ Homeroom Teacher ซึ่งเป็น Native English Speaking Teacher ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ชั้นอนุบาล 3 ได้ทำกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น ทำโครงงาน หรือ Project Approach ทดลองวิทยาศาสตร์ ว่ายน้ำ เรียน Physical Education กับครูต่างชาติ เรียนคอมพิวเตอร์ วาดภาพบนกำแพงสร้างสรรค์ วิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานเพลิดเพลิน