สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ในช่วงปิดเทอม ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้ Renovate ทาสีปรับปรุงพื้นยางทางเดินที่เด็กๆชอบกระโดดเล่น เพื่อให้สีสันสดใสสวยงาม เตรียมรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ค่ะ