สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

กิจกรรมอำลาอาลัย ผูกข้อมือและร่วมร้องเพลงโรงเรียนของชั้นอนุบาล 3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ขอให้นักเรียนที่จบอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ในปีการศึกษา 2566 นี้ เติบโตเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ และเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ