สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษาที่ "พิพิธภัณฑ์เด็ก Children’s Discovery Museum" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมอย่างสนุกสนาน  นักเรียนเข้าชมโซนนักสืบไดโนเสาร์ ได้ทราบการกำเนิดไดโนเสาร์-ลักษณะและอาหารของไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆ-บทอวสานที่ลึกลับของไดโนเสาร์ และเข้าชมโซนเมืองสายรุ้ง เล่นบทบาทสมมุติประกอบอาชีพต่างๆ เช่น พนักงานดับเพลิง นักบิน สัตวแพทย์ การปลูกผัก เป็นต้น  นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้ค่ะ