สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้เปลี่ยนพื้นสนามเด็กเล่นเป็นหญ้าเทียม แบบ Premium  ระบายน้ำได้ดี พื้นผิวนุ่มเหมาะกับเด็กเล็กครบทั้ง 2 สนาม และได้ปูพื้นทางเดินเป็น PU ระบบสนามกีฬา พื้นผิวนุ่มและไม่ลื่น นักเรียนชอบมากค่ะ