สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได้จัดให้มีการเรียนบูรณาการทดลองวิทยาศาสตร์ประกอบอาหาร “Cooking” โดยนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสาร ได้ประกอบอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมบูรณาการ ในเมนู “Thai Steamed Banana Cake” หรือ “ขนมกล้วย” ที่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้ทำในช่วงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2566 นี้ นักเรียนได้ตัดกล้วย บดกล้วย พับกระทง ตักขนมกล้วยใส่กระทง และได้รับประทานฝีมือของตนเอง โดยทางโรงเรียนได้จัดห้อง Kids Learning Center & Kids Cooking Club เพื่อให้นักเรียนประกอบกิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมากค่ะ

 

Intensive English Programมี Native English-Speaking Teacher เป็นครูประจำชั้นคู่กับคุณครูไทย มีคุณครูผู้ช่วยไทยอีก 2 ท่าน (ครูรวม 4 คน) และเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 65-70%