สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ในวิชา Social Studies เรื่อง “Milk” นมอาหารดีมีประโยชน์ นักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการโดยการลงมือทำเอง โดยการแสดงบทบาทสมมุติรีดนมวัว หรือ Milking the cow นักเรียนสนุกสนานมากค่ะ IEP Program สอนโดย  Native English Speaking Teacher