สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

กิจกรรมต่างๆที่สนุกสนานเพลิดเพลินและได้รับความรู้ ทักษะต่างๆ ในช่วง Summer Camp 25 กันยายน – 27 ตุลาคม 2566 นี้ เช่น Cooking / การวิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ / การเล่นห้องหนูน้อยพาเพลิน / Playground / ว่ายน้ำ / Music / การเรียน Physical Education กับ Native English – Speaking Teacher / การเรียนแบบโครงงาน หรือ Project Approach เป็นต้น