สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดให้มีงาน กีฬาสี ขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการกีฬา และรู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  กีฬาสีของชั้นอนุบาล 1 – 3  ในปีการศึกษา 2566 ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 – 14 กันยายน 2566

นักเรียนทุกคนได้เล่นกีฬา ประเภทต่างๆ เช่น วิ่งผลัด วิ่งซิกแซ็ก วิ่งเก็บของเล่นใส่ตะกร้า เก้าอี้ดนตรี ส่งลูกบอลลอดอุโมงค์  อีกทั้งยังได้เดินพาเหรดร่วมเป็นเชียร์ลีดเดอร์เชียร์กีฬาและ พี่ชั้นอนุบาล 3 เป่าเมโลเดี้ยนนำขบวนพาเหรด  ในงานนี้นักเรียนได้รับความสนุกสนานมากค่ะ