สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนในเครือแสงโสมได้จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในวันที่ 18 เมษายน 2566 ให้แก่ ครู และพนักงานประจำปีการศึกษา 2566  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร และทรัพย์สินของโรงเรียนในเครือแสงโสม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานได้มาแนะนำ สาธิต และให้ความรู้ในการอพยพจากเหตุไฟไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR)  โดยคุณครูและพนักงานได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง และในช่วงปิดเทอมนี้ทางโรงเรียนได้สำรวจอุปกรณ์และถังดับเพลิงให้มีความพร้อมในการใช้งานด้วยค่ะ