สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

สุขสันต์วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีไทย ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสม จึงจัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่และจัดการละเล่นแบบไทยต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย เล่นงูกินหาง รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานมากค่ะ