สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน สำหรับในซัมเมอร์นี้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ทำโครงงานเรื่อง “พืช” หรือ “Plants”  นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมและการทดลองต่างๆแบบบูรณาการ เช่น กิจกรรมปลูกข้าวมหัศจรรย์ กิจกรรมพืชแสนฉลาดโดยทดลองให้ทราบว่าถึงพืชจะถูกหมุนกลับหัว แรงโน้มถ่วงและสารในพืชจะทำให้รากงอกลง และลำต้นงอกขึ้นด้านบน  โดยมีใบงานหรือประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สอดคล้องกัน ในวันนี้นักเรียนได้ปลูกผักบุ้ง พรวนดิน หยอดเมล็ด รดน้ำ และต่อจากนี้จะสังเกต และบันทึกการเจริญเติบโตของผักบุ้งลงในใบงาน