สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้ Renovate ทาสีปรับปรุงพื้นยางทางเดินที่เด็กๆชอบกระโดดเล่น พร้อมได้เรียนรู้ตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน เพื่อให้มีสีสันสดใสสวยงาม เตรียมรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ค่ะ