สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โครงงาน หรือ Project Approach เรื่อง “สีจากธรรมชาติ” ห้อง K.3/7 เด็กๆเรียนรู้สีจากของจริง เช่น  ดูวัสดุของจริงที่ให้สีจากธรรมชาติ  เช่น  ใบเตย ให้สีเขียว  ดอกอัญชัน ให้สีน้ำเงิน  ดอกกระเจี๊ยบ ให้สีแดง  ขมิ้นชัน ให้สีเหลือง  เด็กๆได้สัมผัสของจริงต่างๆที่ให้สี  ได้ลงมือบดวัสดุให้เห็นสีที่ชัดเจนด้วยตนเอง และฝึกสะกดคำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ฝึกความพร้อมจากการต่อจิ๊กซอว์   นอกจากนี้ยังเด็กๆได้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสีธรรมชาติ  เช่นสามารถนำมาประกอบอาหารและขนมให้อาหารมีสีสันน่ารับประทาน    สามารถนำมาย้อมผ้า  ทำผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  รวมทั้งนำมาใช้ทำเป็นยารักษาโรค และยังเรียนรู้เกี่ยวกับสีที่เกิดตามธรรมชาติคือ  รุ้งกินน้ำ  เด็กๆได้รู้จักสีของสายรุ้งและลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่ ทำกรอบรูปแฟนซี ทำโมบายสายรุ้ง ทำถุงผ้ามัดย้อม และทำงานกลุ่ม ฉีกปะภาพ นักเรียน เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้ค่ะ