สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approachเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่สนใจอยากจะเรียน และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน

นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1เลือกเรียนเรื่อง “ข้าว”  ได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น ปลูกข้าวเป็นผมตุ๊กตา ปะติดเมล็ดข้าวย้อมสีตามจินตนาการ ประดิษฐ์ชาวนาโยกเยก รวมถึงบูรณาการเรื่องข้าวเข้าไปในวิชาต่างๆ เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ