สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approachเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่สนใจอยากจะเรียน และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน

นักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 เลือกเรียนเรื่อง “ผักต่างๆ”  ได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น โหวตเลือกหัวข้อจากผักของจริง ปลูกผัก ปั้นแป้งโดรูปแครอท ระบายสีภาพผักโดยใช้สำลีก้านพิมพ์ภาพ งานกลุ่มประดิษฐ์นาฬิกาผักต่างๆ รวมถึงบูรณาการเรื่องผักเข้าไปในวิชาต่างๆ เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ