สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้นักเรียนได้ทำโครงงาน หรือ Project Approach เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่สนใจอยากจะเรียน และได้ลงมือทำเองจากของจริง ผ่านประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลิน

นักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 เลือกเรียนเรื่อง"กล้วย" ได้ทำกิจกรรมสนุกๆ เช่น ขี่ม้าก้านกล้วย สำรวจต้นกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ปลูกกล้วย ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอรูปกล้วย ปะติดต้นกล้วยจากใบตองแห้งและกระดาษสี รวมถึงบูรณาการเรื่องกล้วยเข้าไปในวิชาต่างๆ เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ