สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการรักษาคุณภาพ และการพัฒนาต่อไปของโรงเรียน จึงจัดสวัสดิการประจำปีส่งเสริมการทำงานมอบทองแด่คุณครู-พนักงานที่ทำงานครบ 7 ปี และทุกครบรอบ 7 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ในปีการศึกษา 2565 นี้ ได้มอบทองแด่คุณครูและพนักงานรวม 12 ท่าน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566