สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

กรมควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพ เข้ามาสำรวจ ลูกน้ำ ยุงลายประจำทุก 3 เดือน โรงเรียนอนุบาลแสงโสมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งในทางปฏิบัติทางโรงเรียนได้กำจัดแหล่งน้ำขัง มีการติดต่อทางเขตบางซื่อมาฉีดรมยุงในบริเวณโรงเรียนและอัดลงในท่อระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน มีการใช้ตะไคร้หอม และมีมุ้งลวดในทุกห้องเรียน