สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดให้มีการซ้อมหนีไฟของนักเรียนและคุณครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา เนื่องจากเราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ในวันที่ 11 - 12  มกราคม 2566 นักเรียนและคุณครูทุกคนลงมายังจุดรวมพลของแต่ละอาคารได้อย่างปลอดภัยในเวลาประมาณ 2 นาที ซึ่งนับว่าเป็นผลที่ดีมาก