สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคุณครูและพนักงาน จึงจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรทุกคน ซึ่งมีการตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ปอด ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น อำนวยความสะดวกมาตรวจที่โรงเรียนอนุบาลแสงโสม