สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โดยทีม Native English-Speaking Teacher จัดให้มี Santa Claus แจกของขวัญให้นักเรียน และ Merry Christmas นักเรียน ในวันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการสันทนาการ ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

และจัดให้นักเรียนได้จับฉลากเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยใช้วิธีจับฉลากแบบสนุกๆ เช่น สอยดาว เป็นต้น นักเรียนสนุกสนานมากค่ะ

 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 นี้ คณะผู้บริหาร คณะคุณครูและพนักงาน โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกครอบครัวมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ