สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดงานมอบตัวของนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566 ขึ้นในวันที่ 24 - 25 กันยายน และวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปฐมนิเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองได้พบพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น และผู้อำนวยการ นักเรียนได้เล่นเครื่องเล่นสนาม ทำความคุ้นเคยกับสถานที่ ได้ลองชุดนักเรียน และรับอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียน โดยในงานมีมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรอง มีการตรวจ ATK ทุกคนที่เข้าร่วมงาน / วัดอุณหภูมิ / ใส่หน้ากากอนามัย 100% / ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล / เว้นระยะห่าง / จำกัดจำนวนคนในบริเวณเดียวกัน โดยมอบตัว ปฐมนิเทศแยกช่วงเวลาละ 1 ห้อง และ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม