สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้พานักเรียนทุกคนที่ใช้บริการรถโรงเรียนในช่วงเช้ามาสอน และฝึกบีบแตร เพื่อความปลอดภัยในชีวิต โดยในทางปฏิบัติ ครูที่ดูแลนักเรียนในรถโรงเรียนจะพานักเรียนทุกคนลงจากรถโรงเรียนและตรวจดูรถ ถ่ายภาพทุกเบาะ และใต้เบาะส่งไลน์กลุ่มของโรงเรียนเพื่อให้ฝ่ายธุรการเช็ค และคนขับรถก็จะถ่ายภาพทุกเบาะ และใต้เบาะเพื่อเป็นการ Double check หลังการทำความสะอาดรถทุกเช้าเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่