สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เราเชื่อว่า "การเล่นเป็นการเปิดสมอง" และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ จึงจัดให้นักเรียนได้เล่นเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ