สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

เราเชื่อว่าการเล่นเป็นการเปิดสมอง และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ จึงจัดให้นักเรียนได้วิ่งเล่นสนามหญ้าสัมผัสธรรมชาติ หรือ Play on the lawn สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามตารางสอน นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินมากค่ะ