สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

Physical Education วันนี้นักเรียนทำกิจกรรมในหัวข้อ “Obstacle game” โดยได้เดินทรงตัวบน Balancing beam / กระโดดลงในวงกลม และกระโดดข้ามรั้ว Hurdle jumping  ห้อง IEP เรียนกับครูประจำชั้นซึ่งเป็น Native English-Speaking Teacher นักเรียนสนุกสนานมาก ได้ออกกำลังกาย และได้ทักษะภาษาอังกฤษ

 

 และในวันนี้ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ทาง Page รักลูก ได้มาบันทึกภาพกิจกรรมและบรรยากาศของโรงเรียนอีกด้วย