สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

โรงเรียนอนุบาลแสงโสมจัดกิจกรรมบูรณาการโดยคุณครูเล่านิทานเรื่อง “เมล็ดน้อยนักเดินทาง” แล้วให้นักเรียนติดชาร์ทภาพสัตว์ผู้ช่วยในสวน สะกดชื่อสัตว์ต่างๆ ที่ลานไม้ใต้ต้นมะม่วง จากนั้นนักเรียนตักดิน หยอดเมล็ดผักบุ้ง และรดน้ำต้นไม้ จากนั้นคุณครูจะพานักเรียนมาสังเกตการณ์เจริญเติบโตของผักบุ้ง เมื่อได้ต้นกล้าจะนำกลับไปปลูกต่อที่บ้าน