สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดกิจกรรมให้นักเรียน “วาดภาพบนกำแพงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะทางศิลปะ ให้กับนักเรียน โดยใช้สีที่ทากำแพงแล้วเป็นไวท์บอร์ด วันนี้นักเรียนชั้น K. 3 วาดภาพในหัวข้อ “Favorite toys” นักเรียนวาดภาพ และแสดงออกอย่างสนุกสนานมากค่ะ ในห้อง IEP มี Native English Speaking Teacher เป็น Homeroom Teacher คู่กับคุณครูประจำชั้นไทย และมีครูผู้ช่วยไทยอีก 2 ท่าน