สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

ทางโรงเรียนอนุบาลแสงโสมได้เปิดให้นักเรียนเล่นห้องนุ่มนิ่มภายใต้มาตรการ Univfersal prevention ใส่หน้ากากอนามัย 100% ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเล่น-ระหว่างวัน และอบโอโซนฆ่าเชื้อระดับโรงพยาบาลทุกเย็น นักเรียนเล่นห้องหนูน้อยพาเพลินอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินมาก