สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 นักเรียนทุกคนได้เรียน Physical Education กับครูต่างชาติ หรือ Native English-Speaking Teacher เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษ พร้อมได้ออกกำลังกาย วันนี้นักเรียนทำกิจกรรมในหัวข้อ “Obstacle game” โดยได้เดินทรงตัวบน Balancing beam / กระโดดข้ามรั้ว Hurdle jumping และ กระโดดลงในวงกลม นักเรียนสนุกสนานมาก