สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมมีสถานที่ร่มรื่น ปลอดภัยเหมาะสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ทันสมัย สีสันสดใส ทำให้บรรยากาศน่าเรียน