สุขภาพดีได้ทั้งกายจิต ส่งเสริมวิทยาแรงให้แข็งขัน ทั้งระเบียบวินัยดีมีครบครัน มารยาทนั้นงามสมตามวัย

thzh-CNen

 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม จัดให้นักเรียน “ดนตรีโคได” หรือ ร้อง เล่น เต้น ฟัง เพื่อเรียนรู้จักจังหวะ เสียงสูงเสียงต่ำของดนตรี สอนโดยคุณครูที่จบการศึกษาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะ นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีทักษะทางดนตรีที่ดีค่ะ